Drie-schok strategie

Een drie-schok strategie dient te worden toegepast bij patiënten waarbij de circulatiestilstandplaatsvindt bij:• Witnessed en gemonitord arrest• Schokbaar ritme• Defibrillator onmiddellijk beschikbaar Er is sprake van een gemonitord witnessed arrest als: Het arrest plaatsvindt in een ruimte waar de organisatie zo is ingericht dat direct gedefibrilleerd kan worden. Dat wil niet zeggen dat de patiënt … Continued

Is de LifeVac opgenomen in onze richtlijnen reanimatie?

Nee, de LifeVac is niet opgenomen in onze richtlijnen reanimatie. Het huidige bewijs is te zwak om gebruik al aan te bevelen. Meer onderzoek rondom deze apparaten is wenselijk, voordat het gebruik opgenomen wordt in de richtlijnen van de NRR. De NRR neemt over het algemeen nooit een standpunt in over een specifiek merk hulpmiddel. … Continued

Wat is een professionele hulpverlener?

Professionele hulpverleners zijn hulpverleners die geneeskundige zorg leveren volgens de wet BIG. Bij een reanimatie zijn de professionele hulpverleners vaak de ambulanceverpleegkundige of de arts die ter plekke is.

Moet je de kleding verwijderen om borstcompressies te geven?

Nee, verlies daar geen tijd mee. Dat komt pas aan de orde als de AED moet worden aangesloten en dat gaat dan veel makkelijker met de schaar die bij de AED zit. Mogelijk heeft een slachtoffer een dikke jas aan, waardoor je niet goed kan zien en voelen waar je precies de borstcompressies moet geven. … Continued

Wat is agonale ademhaling (gasping) precies?

Gasping is een reflex van het lichaam als reactie op een laag zuurstofgehalte in de hersenen. Gasping kan er op allerlei manieren uit zien. Dat hangt ook een beetje af van hoe lang de circulatiestilstand al duurt. Het wordt vaak beschreven als een schokkende, onregelmatige en/of luid snurkende ademhalingsbeweging. Ook kan iemand lijken te happen … Continued

Wat moet ik doen als ik een niet reanimeren verklaring vind en welke verklaringen zijn rechtsgeldig?

Een bijzondere situatie doet zich voor als een niet-reanimeren verklaring, een “niet reanimeren” tatoeage of penning wordt getoond of een niet-reanimerenpenning zichtbaar wordt gedurende de periode dat leekhulpverleners de reanimatie al uitvoeren, b.v. tijdens het aansluiten van een AED. Er is onder deze omstandigheid geen verplichting de reanimatiepoging te stoppen omdat deze plicht uitsluitend geldt … Continued

Moet ik eerst de mond controleren en eventueel leegmaken?

Nee. Als de borstkas niet omhoog komt bij een beademing onderneemt u de volgende stappen: Inspecteer de mond van het slachtoffer en verwijder zichtbare luchtwegbelemmering. Controleer of u de hoofdkantel-kinliftmethode goed uitvoert. Geef niet meer dan 2 beademingen per keer en ga onmiddellijk door met 30 borstcompressies. Als een tweede hulpverlener aanwezig is, los elkaar … Continued