Wat is het advies voor reanimatie van COVID-19 patiënten in buikligging?

De NRR acht reanimatiepogingen van een COVID beademende patiënt in buikligging niet zinvol als het een niet-schokbaar ritme betreft.  Mocht het een schokbaar ritme betreffen dan behandelen met “3-schok strategie”. Indien geen ROSC is verkregen overweeg te stoppen. Mocht in deze situatie het behandelteam kiezen voor een volledige reanimatie met thoraxcompressies, dan heeft het de … Continued

Tijdens de eerste coronagolf is burgerhulpverleners en first responders ook afgeraden om te beademen. Zijn de gevolgen hiervan voor de overleving of de kwaliteit van leven bij overleving al bekend?

Nee helaas zijn de data die ons daarover informatie kan verschaffen nog niet bekend. Het verzamelen en verwerken van de noodzakelijke data gebeurd door datamanagers en gebeurd veelal handmatig. Er is data nodig uit AED’s, van de meldkamer, uit het ziekenhuis en tenslotte van huisartsen en patiënten. Daarbij wordt ook veel gekeken naar de overleving … Continued

In de eerste golf is gebleken dat minder mensen met cardiale klachten zich melden bij de huisarts of de spoedeisende hulp. Zien we dit terug in het aantal reanimaties?

Het klopt inderdaad dat er in de eerste golf een periode is geweest dat burgerhulpverleners vaker zijn opgeroepen voor een reanimatie dan normaal het geval was. Of dit het gevolg is van minder mensen die zich melden met cardiale klachten of een andere oorzaak heeft moet nog worden uitgezocht. Een echt verband tussen beide is … Continued

Wanneer je ervoor kiest om bij een reanimatie de beademing over te laten aan een familielid of huisgenoot, hoe waarborg je dan de coronaveiligheid voor jezelf?

Als een familielid of huisgenoot tijdens een reanimatie wel beademingen wil toepassen is dit meer dan wenselijk. Het heeft dan de sterke voorkeur de gehele reanimatie (beademingen en borstcompressies) door het familielid te laten uitvoeren. Andere hulpverleners blijven dan op 1,5 meter afstand zoals de aangepaste richtlijn voorschrijft. Na gebruik van de AED kan gewisseld … Continued

Is de meldersinstructie vanuit de meldkamer ambulancezorg ook aangepast?

De NRR heeft zijn beleid afgestemd met Ambulancezorg Nederland. Alle meldkamers ambulancezorg zouden dus op de hoogte moeten zijn van het aangepaste beleid voor omstanders, burgerhulpverleners en first responders. De meldersinstructie op de meldkamer is dan ook aangepast. Voor meldersinstructie vanuit de meldkamer ambulancezorg geldt: a) Geef instructie voor ononderbroken borstcompressies en het aansluiten van … Continued

Wat is de richtlijn voor reanimatie van kinderen tijdens de COVID-19 pandemie?

Voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen. Alleen indien het kind bewezen positief is getest op COVID-19 en nog besmettelijk is, geldt het advies niet te beademen. Uiteraard geldt ook hier dat het een ieder vrij staat toch beademingen te geven. Voor kinderen vanaf de puberteit geldt dezelfde richtlijn als voor … Continued