Tijdens de zomervakantie is het kantoor van de NRR ook een weekje met vakantie. Op 16 augustus zijn wij weer telefonisch bereikbaar.

Bij dringende vragen kunt u wel een e-mail sturen naar info@reanimatieraad.nl

zomervakantie