Nieuwe organisatiestructuur NRR

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft sinds eind 2021 een nieuwe organisatiestructuur. Daarvoor zijn de statuten aangepast en is een Raad van Toezicht benoemd.