Cursussen toevoegen in CoSy

Staan er nieuwe cursussen gepland? Het op tijd en juist toevoegen van cursussen in CoSy geeft veel voordelen. Lees hier waarop te letten.

Nieuwe cursusreglementen

De cursusreglementen voor onderwijs in basale reanimatie en specialistische reanimatie zijn grondig herzien.