Ondanks de scherpere maatregelen om het coronavirus onder controle te houden is reanimatieonderwijs conform de geldende protocollen nog steeds mogelijk. Ook in deze tijd is het belangrijk dat hulpverleners vaardig blijven. Wel vragen wij opleiders dringend om steeds opnieuw te overwegen of scholing noodzakelijk is of kan worden uitgesteld tot een moment waarop het virus beter onder controle is.

Mondkapjes

Er geldt op dit moment voor heel Nederland een dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes. Een niet-medisch mondkapje kan een beperkte bijdrage leveren aan het beperken van de verspreiding. Het kan de mensen in uw directe omgeving beschermen als u het zorgvuldig draagt en gebruikt. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is altijd een aanvulling op de geldende hygiënemaatregelen. Het is aan de cursusorganisator om te bepalen of dit advies wordt overgenomen. Tijdens het oefenen van de vaardigheid beademen is het dragen van een mondkapje uiteraard niet mogelijk.

Voor alle reanimatietrainingen blijft gelden:

  • Opleiders en cursisten adviseren wij om steeds opnieuw te overwegen of scholing noodzakelijk is of dat de training kan worden uitgesteld. Alle certificaten die in 2020 zouden verlopen zijn begin dit jaar al met 1 jaar verlengd.
  • Instructeurs en cursisten die tot de risicogroepen behoren adviseren wij dringend om niet aan reanimatieonderwijs deel te nemen.
  • Ziekenhuispersoneel adviseren wij noodzakelijke trainingen zoveel als mogelijk te volgen in hun eigen ziekenhuis of in de regio.
  • Voor opleiders geldt: wees alert op aanvullende lokale maatregelen en beperkingen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Verder geldt voor de verschillende trainingen:

Basic Life Support (BLS) onderwijs en scholing aan BLS instructeurs

Zorg dat u voldoet aan het protocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie’. Dit protocol is een gezamenlijk initiatief van de NRR, Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN), het NIBHV, het Rode Kruis en Het Oranje Kruis.

Protocol reanimatieonderwijs covid-19

Protocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie’

Download het meest recente protocol op de pagina ‘Coronavirus (COVID-19) en reanimatie.

Advanced Life Support opleidingen en de GIC

Deze opleidingen kunnen weer worden gegeven als wordt voldaan aan de aanvullende maatregelen, beschreven in het document ‘Trainingen Advanced Life Support tijdens de COVID-19 pandemie’.