Ondanks dat op sommige plaatsen het aantal besmettingen weer wat toeneemt, lijkt de verspreiding van het virus nog altijd voldoende onder controle. Zolang de COVID-19 pandemie in Nederland voldoende stabiel blijft, kan per 1 september ook het onderwijs in Advanced Life Support en scholing van instructeurs worden hervat.

Algemeen voor alle reanimatietrainingen geldt:

  • Opleiders en cursisten adviseren wij om steeds opnieuw te overwegen of scholing noodzakelijk is of dat training kan worden uitgesteld.
  • Instructeurs en cursisten die tot de risicogroepen behoren adviseren wij om niet aan reanimatieonderwijs deel te nemen.
  • Ziekenhuispersoneel adviseren wij noodzakelijke trainingen zoveel als mogelijk te volgen in hun eigen ziekenhuis of in de regio.
  • Voor opleiders geldt: wees alert op aanvullende lokale maatregelen en beperkingen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Verder geldt voor de verschillende trainingen:

Basic Life Support (BLS) onderwijs en scholing aan BLS instructeurs

Zorg dat u voldoet aan het protocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie’. Dit protocol is een gezamenlijk initiatief van de NRR, Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN), het NIBHV, het Rode Kruis en Het Oranje Kruis.

Protocol reanimatieonderwijs covid-19

Protocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie’

Download het meest recente protocol op de pagina ‘Coronavirus (COVID-19) en reanimatie.

Advanced Life Support opleidingen en de GIC

Deze opleidingen kunnen weer worden gegeven als wordt voldaan aan de aanvullende maatregelen, beschreven in het document ‘Trainingen Advanced Life Support tijdens de COVID-19 pandemie’.

Coronavirus en reanimatie

Mocht u alle tijdelijke reanimatierichtlijnen willen bekijken of op zoek zijn naar protocollen voor veilig reanimatieonderwijs tijdens de coronapandemie, wij hebben alle informatie voor u verzameld op één pagina.