Het bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad heeft zojuist unaniem besloten het 17e Reanimatie Congres dat gehouden zou worden op 11 maart 2020 te annuleren.

Vandaag en afgelopen weekend zijn door veel ziekenhuizen vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken en continuïteit in de zorg zoveel als mogelijk te garanderen. Ondanks dat het RIVM het nog niet nodig acht om landelijke evenementen af te gelasten, acht het bestuur het niet meer verantwoord om het congres door te laten gaan.

Op het congres komen zorgprofessionals, waaronder veel specialistische verpleegkundigen, uit alle Nederlandse ziekenhuizen samen. Specialisten die vooral werkzaam zijn op afdelingen en in sectoren (IC, SEH en ambulance) waar patiënten met het Coronavirus te verwachten zijn. Afdelingen die nu al te maken hebben met capaciteitsproblemen als gevolg van quarantainemaatregelen. Het annuleren van het congres is op dit moment de beste manier om onze partners die ons zo dierbaar zijn te helpen. Op deze manier hopen we onnodige besmettingen te voorkomen en de druk op de capaciteit van zorgmedewerkers zo laag mogelijk te houden.

Daarnaast zorgen de maatregelen van diverse academische centra en bedrijven ervoor dat een aanzienlijk deel van onze sprekers en steeds meer exposanten niet meer aan het congres mochten deelnemen. Hierdoor zou het congres ook niet meer het volwaardige congres zijn dat de deelnemers verdienen.

Aankomende dagen zal meer duidelijk worden over de financiële afwikkeling van het congres. Wij vragen daarvoor uw geduld. Daarnaast hopen wij u op het nieuwe richtlijnen congres te mogen ontvangen dat gepland staat voor 20 januari 2021.

Het beleid rondom het reanimatieonderwijs is vooralsnog ongewijzigd. Voor actuele informatie zie de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Met vriendelijke groet,

Martijn Maas
Operationeel Manager NRR