Na de publicatie van de nieuwe richtlijnen reanimatie in april 2021 is ook een nieuwe video en PowerPoint gemaakt voor de PBLS cursussen. Deze nieuwe PowerPoint riep hier en daar wat vragen op en zorgde soms voor onduidelijkheid. Daarom zijn er enkele aanpassingen gedaan in de PowerPoint.

Belangrijkste wijzigingen in video en Powerpoint PBLS:

  • De video op dia 6 is aangepast. De video gaat over de reanimatie van een kind door 1 hulpverlener zonder AED. In de oorspronkelijke video gebeurde het alarmeren dan ook door de hulpverlener zelf. In het onderwijs gaan we er echter vanuit dat de hulpverlener een omstander laat alarmeren. In het algoritme op dia 7 staat dit ook zo weergegeven. In de nieuwe video gebeurt het alarmeren door een omstander, waarna deze een AED gaat halen. De hulpverlener start dan alleen de reanimatie op in afwachting van de AED. Dit past beter bij het algoritme wat wordt aangeleerd.
  • In dia 11 is het moment van het halen van de AED aangepast wanneer de hulpverlener alleen is. In de oorspronkelijke dia was opgenomen dat dit was na controle van de ademhaling. Maar dit is niet consistent met de richtlijnen 112 pas te bellen na de 5 beademingen. Het moment van het halen van de AED is dus aangepast.
  • Verdere zijn er enkele kleine tekstuele verbeteringen doorgevoerd, maar dit zijn geen inhoudelijke aanpassingen.

Mocht u ondanks de aanpassingen nog punten voor verbetering zien, laat het ons weten.