De Nederlandse Reanimatie Raad heeft sinds eind 2021 een nieuwe organisatiestructuur. Daarvoor zijn de statuten aangepast en is een Raad van Toezicht benoemd.

Organogram NRR

De Wetenschappelijke Raad is vervangen door een Medische Adviesraad. Daarnaast is een Educatieve Adviesraad opgericht waarin de Nationale cursusleiders en educators zitting hebben. De voorzitters van de adviesraden aangevuld met drie onafhankelijke leden vormen het bestuur van de stichting. Als toezichtsorgaan is een Raad van Toezicht benoemd die wordt gevormd door organisaties die een belangrijk aandeel hebben in één van de schakels van keten van overleving. Tenslotte is er het bureau van de NRR ter ondersteuning van de stichting. Op onze website kunt u zien wie er zitting hebben in de verschillende organen.