Vanaf vrijdag 14 oktober 2022 mag de NRR 19 nieuwe Instructeur-Trainers welkom heten. Kijk hier voor een impressie van de terugkomdag.

Ervaringen, behoeftes en wensen

Cursisten lopen in de praktijk tegen diverse vragen aan of hebben ervaringen opgedaan die aansluiten op de cursus. Door middel van het ‘dobbelsteenspel’ deelt de cursist een ervaring of stelt een vraag aan de groep. Gooit de cursist oneven mag je een vraag stellen, gooit de cursist even mag je een ervaring delen met de groep.

Vragen en ervaringen delen
werkgroep verzamelt feedback
Faculty bespreekt feedback cursisten

feedback vanuit werkgroepen

Vervolgens wordt de groep verdeeld in werkgroepjes. Werkgroepen noteren opmerkingen of vragen over de cursus of over het registratiesysteem van de NRR (CoSy).

De faculty bespreekt de ingebrachte punten. Hoe deze punten verder te behandelen in het vervolg van het lesprogramma.

Lesgeven in aanvullende vaardigheden

Na de pauze gaan 4 werkgroepen aan de slag met aanvullende vaardigheden. Facultyleden begeleiden de groepen in het lesgeven van de volgende vaardigheden:

  • Reanimeren met een mondmasker
  • Over de head CPR
  • Burgerhulpverlening
  • Verslikking en verstikking (volwassenen en kinderen)
Reanimeren met mondmasker
Over de head CPR
Verslikking en verstikking

Afsluiting

De faculty evalueert de dag. Een mooie en leerzame dag wordt afgesloten met een welverdiende borrel voor de geslaagde cursisten.