De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), HartslagNu en Ambulancezorg Nederland (AZN) hebben een nieuw Kwaliteitskader first responders in de reanimatiezorg opgesteld. Er zijn steeds vaker meerdere first responders betrokken bij een reanimatie, daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over onder meer de samenwerking bij het slachtoffer.

First responders

First responders zijn personen die verbonden zijn aan HartslagNu als bijvoorbeeld burgerhulpverlener of als medewerker van de politie of brandweer. Zij zijn vaak sneller ter plaatse dan de ambulanceteams en zo wordt de reanimatie zo snel mogelijk gestart. Vaak zijn er meerdere first responders bij een reanimatie aanwezig.

In het belang van het slachtoffer is een goede samenwerking tussen de first responders noodzakelijk. Alle first responders zijn gelijk aan elkaar, er is geen verschil in rangorde! Niet elke first responder is direct bij de patiënt nodig. Zo kan een first responder zich ontfermen over verdrietige familieleden of voor rust en ruimte zorgen, zodat de ambulancemedewerkers makkelijk bij de patiënt kunnen komen. Door een goede samenwerking is de kans het grootst dat de patiënt overleeft!

Webinar Kwaliteitskader first responders in de reanimatiezorg

Datum: Dinsdag 1 oktober 2024
Tijd: in de avond (duur 60 – 90 minuten)

Tijdens dit webinar zullen medewerkers van HartslagNu, de Nederlandse Reanimatie Raad, Ambulancezorg Nederland en firstresponder(s) aan tafel plaatsnemen.

Er worden 5 onderwerpen besproken:

  • Definitie en inzet van first responders
  • Samenwerking
  • Hulp van zorgmedewerkers die niet in dienst zijn
  • Contact en nazorg
  • Wat betekent dit kwaliteitskader voor het reanimatieonderwijs?

Alle onderwerpen beginnen met een korte pitch. Na de pitch is er ruimte voor discussie. Er is ook een sidekick aanwezig die vragen uit het publiek verzamelt en voorlegt aan de gasten aan tafel.

Wil je graag meer weten over het Kwaliteitskader first responders in de reanimatiezorg. Klik dan op onderstaande knop om bijvoorbeeld het animatiefilmpje te bekijken of het volledige document te lezen.