Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag gaf Premier Rutte aan dat de lockdown met 3 weken wordt verlengd. Dit betekent ook voor het reanimatieonderwijs dat de praktijklessen grotendeels nog niet gegeven kunnen worden.

BHV-, EHBO-, basale reanimatie- (BLS en PBLS) en veiligheidscursussen

De lockdown betekent in de praktijk dat er in principe geen bijeenkomsten of evenementen mogen plaatsvinden. BHV-, EHBO-, basale reanimatie- (BLS en PBLS) en veiligheidscursussen zullen vooral online gegeven worden. Praktijkcursussen kunnen alleen plaatsvinden indien de veiligheid van medewerkers of de continuïteit van het bedrijf (denk aan bedrijven en organisaties die wel open mogen blijven) in het gedrang komt. Uiteraard binnen de richtlijnen en protocollen.

De situatie is in ieder geval tot 9 februari van kracht.

Advanced Life Support (ILS, ALS, EPALS en NLS) opleidingen

Ook voor opleidingen in Advanced Life Support geldt dat deze in principe niet gegeven kunnen worden tot tenminste 9 februari. De kwaliteit van reanimatie in Nederland is voldoende geborgd door investeringen in onderwijs in de afgelopen jaren. Mocht het voor de continuïteit van de zorg echter noodzakelijk zijn om onderwijs te verzorgen, dan moeten zorginstelling en opleider met elkaar in overleg treden over de mogelijkheid van interne trainingen.

Veiligheid op de werkvloer

Het kabinet vraagt opnieuw om zoveel mogelijk thuis te blijven en op afstand te werken. Nogal wat werkgevers krijgen daardoor de komende tijd te kampen met onderbezetting.

Het Rode Kruis, het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het Oranje Kruis en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland vragen werkgevers om goed na te denken over hoe ze de veiligheid op de werkvloer in deze situatie tóch kunnen garanderen, voor alle mensen die door de aard van hun werk niet thuis kúnnen werken.

Zorg er in elk geval voor dat er altijd iemand aanwezig is die getraind is om bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan optreden bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt om letsel en schade te beperken en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Indien de bedrijfscontinuïteit door onderbezetting van de bedrijfsnoodorganisatie in het geding komt treden organisatie en opleider met elkaar in overleg om te komen tot een passende oplossing.

Ook herhalen we ons dringende advies om medewerkers en eventuele bezoekers mondkapjes te laten dragen zodra zij zich binnen het pand verplaatsen.