De COVID-19 pandemie, die begin maart 2020 de wereld en Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, is eind 2021 helaas nog steeds niet ten einde. Het virus heeft geleid tot aanpassingen in de richtlijnen reanimatie om zowel hulpverleners als slachtoffers zo goed mogelijk te beschermen.

De mate waarin het virus in onze samenleving rondgaat varieert echter. Tijdens een zogenoemde golf is het virus breed in onze samenleving verspreid en is het aantal besmettelijke mensen relatief hoog. In de periodes tussen de golven is het aantal mensen dat het virus bij zich draagt en anderen kan besmetten vele malen lager. Het geeft verwarring om bij elke golf de richtlijnen aan te passen. Daarnaast zien we dat veel (burger)hulpverleners hun eigen afwegingen maken tijdens een reanimatie. Ook tijdens de eerste golf werd een aanzienlijk deel van de slachtoffers, ondanks het toen geldende advies, gewoon beademend. Vaak omdat het een familielid, vriend of kennis betrok.

Advies reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie

De NRR heeft in overleg met AZN (Ambulancezorg Nederland), de NVMMA (Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg) en HartslagNu het advies herzien om te kunnen worden toegepast ongeacht de actuele besmettingskans. In het herziene advies wordt uitgegaan van het inschattingsvermogen van (burger)hulpverleners om hun eigen afwegingen te maken, zoals ben ik gevaccineerd, welke risico’s wil ik lopen en betreft het een bekende.

versie 23 november 2021

De herziening van het advies reanimatie binnen het ziekenhuis volgt deze week.

Alle adviezen en protocollen staan verzameld op onze speciale pagina.

Kijk hier altijd voor de laatste versies.