De COVID-19 pandemie, die begin maart 2020 de wereld en Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, is eind 2021 helaas nog steeds niet ten einde. Het virus heeft geleid tot aanpassingen in de richtlijnen reanimatie om zowel hulpverleners als slachtoffers zo goed mogelijk te beschermen.

De mate waarin het virus in onze samenleving rondgaat varieert echter sterk van maand tot maand. Het geeft verwarring om bij elke golf de richtlijnen aan te passen. Daarnaast zijn er landelijke richtlijnen ten aanzien van het gebruik van PBM bij aerosol vormende handelingen, zoals intubatie en reanimatie vanuit de Federatie Medische Specialisten (FMS) en zien we dat veel ziekenhuizen lokaal eigen afspraken hebben hoe deze richtlijnen concreet ingevuld worden.

Advies reanimatie binnen het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie

De NRR heeft het advies voor reanimatie binnen het ziekenhuis tijdens de coronapandemie herzien. In dit advies ligt de nadruk op de patiënten met bevestigde besmetting of verdenking daarop.
De NRR laat de afweging om een patiënt wel of niet als corona besmet of verdacht te beschouwen over aan de betrokken zorgprofessionals, gebaseerd op de geldende landelijke en lokale richtlijnen.

advies binnen het ziekenhuis IHCA

versie 26 november 2021

Alle adviezen en protocollen staan verzameld op onze speciale pagina.

Kijk hier altijd voor de laatste versies.