Nee, steeds meer cursisten die een NRR gecertificeerde reanimatie of instructeurs opleiding volgen, zijn ook aangesloten bij Het Oranje Kruis, V&VN of een medische beroepsvereniging. Voor velen geldt ook nog dat zij geregistreerd zijn in het BIG register en dit, in verband met hun werk, ook moet blijven. Al deze organisaties werken met verschillende accreditatiesystemen. Veel van deze organisaties geven accreditatiepunten voor 1 of meer van de NRR gecertificeerde opleidingen. Deze accreditatie dient echter aangevraagd te worden door de opleider en niet door de NRR. Wanneer u voor uw opleiding dus accreditatiepunten wenst te ontvangen, dient u zich te richten tot uw opleider.

Accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis

Uitzondering hierop is het accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis voor Instructeurs reanimatie die tevens instructeur Eerste Hulp bij Het Oranje Kruis zijn.

Instructeurs EH die een (na)scholing (P)BLS instructeur van de NRR hebben gevolgd, kunnen hun certificaten opsturen naar accreditatie@ehbo.nl, waarna Het Oranje Kruis de accreditatiepunten zal toekennen.  Het Oranje Kruis verstrekt deze punten alleen wanneer deze nog nodig zijn voor hercertificering van het diploma instructeur EH. Wanneer iemand al voldoende accreditatiepunten heeft, zullen deze uit doelmatigheidsoverwegingen niet meer worden toegekend.

De rayonleider tekent de competenties (vaardigheden) die bij het behalen van deze scholing horen af. Dit gebeurt wanneer de instructeur de certificaten toont aan de rayonleider.