Tot op heden was er geen apart lesprogramma voor de herhalingscursussen en werd in principe het
lesprogramma van de basisopleiding opnieuw gegeven. Nu er een nieuw opfris- en vervolgtraining is
ontwikkeld mogen instructeurs hier dan ook per direct mee aan de slag. Maar het is ook toegestaan
nog even vast te houden aan de oude werkwijze binnen het opleidingsinstituut. Na publicatie van de
nieuwe reanimatie richtlijnen medio 2021 verwachten we van de instructeurs en instituten dat zij de
opfristrainingen verzorgen volgens het nieuwe programma. Voor instructeurs die weinig tot geen
ervaring hebben met scenario onderwijs geldt het advies om eerst een instructeursbijscholing te
volgen voor zover dat mogelijk is. De informatie uit de instructeurshandleiding in combinatie met de presentatie, het scenarioboek en het opgenomen webinar, https://www.youtube.com/watch?v=8KeEaNmQK3E geeft ruim informatie. In de bijscholing echter komen naast een toelichting ook de praktische vaardigheden die daar bij horen aan
bod. De instructeur mag er voor kiezen met de nieuwe opzet te wachten tot hij de bijscholing heeft
gevolgd. Bijvoorbeeld als hij de bijscholing pas volgt nadat de nieuwe richtlijnen gepubliceerd zijn.