De nieuwe basiscursus verschilt niet veel van het oude lesprogramma. Uitrollen zal weinig aanpassing vragen van instructeurs. Instructeurs en opleiders mogen dan ook direct met de nieuwe basiscursus aan de slag. Na publicatie van de nieuwe richtlijnen medio 2021 is het de bedoeling dat alle instructeurs alleen nog lessen verzorgen volgens de nieuwe basiscursus. De nieuwe basiscursus is qua tijd redelijk flexibel. Dus opleiders die met klanten afspraken hebben gemaakt over een bepaalde cursusduur kunnen ook gewoon het nieuwe programma draaien. Eventueel aangevuld met wat elementen uit de opfriscursus.