Het lesmateriaal gaat zo veel mogelijk uit van de standaard reanimatie in de normale situatie zoals die voor de pandemie werd uitgevoerd. Op het moment dat het virus voldoende onder controle is, is dit ook de standaard. We willen als NRR voorkomen dat cursisten worden opgeleid om alleen te kunnen reanimeren volgens de richtlijn die maar in specifieke situaties van toepassing is. In de lesmaterialen zijn wel specifieke dia’s opgenomen om de aangepaste richtlijn toe te lichten.