In maart 2020 zijn alle certificaten zowel voor hulpverleners als instructeurs met 1 jaar verlengd. Certificaten die afliepen in juni 2020 zijn verlengd tot juni 2021. Certificaten die afliepen per 1 september 2020 zijn verlengd tot 1 september 2021, enzovoort. Hoe wij hier straks mee omgaan in 2021 hangt volledig af van de ontwikkelingen in de komende maanden.

Voor instructeurs specialistische reanimatie (ALS, ILS,EPALS en NLS) is in overleg met de ERC besloten de geldigheid van hun certificaten met 1 jaar te verlengen. Deze instructeurs worden na publicatie van de nieuwe richtlijnen allemaal opnieuw bijgeschoold.

Voor instructeurs basale reanimatie (BLS en PBLS) is dit nog niet bekend. Deze groep is te groot om simpelweg 6 maanden te verlengen. Wat wij wel weten is dat we niet onbeperkt kunnen verlengen. Eens moeten instructeurs bijgeschoold worden en met het brancheprotocol is dat ook goed en veilig mogelijk. NRK, HOK, NIBHV en NRR zijn hierover in overleg om zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.