Indien de regels beschreven in het protocol worden gehandhaafd, kan iedere cursist op een veilige manier de reanimatie volledig uitvoeren, dus ook het beademen op de pop.