Het grootste deel van het lesplan zal hetzelfde zijn als het huidige lesplan. Men dient immers de cursisten ook gewoon het reguliere protocol inclusief beademen aan te leren. Wel moet aanvullend aandacht besteed worden aan het tijdelijke COVID-19 algoritme. Een nieuw en aangepast lesprogramma met PowerPoint vindt u op onze website bij Lesmaterialen BLS.