De NRR is er alles aan gelegen dat er zo snel mogelijk weer wordt beademd. Ook al weten we niet exact (kwantitatief) wat de gevolgen zijn van het advies tijdelijk niet te beademen. Dat er gevolgen zijn voor de kans op overleven en de kwaliteit van leven erna lijkt bijna evident.