E-learning kan zeker bijdragen aan het op peil houden van de kennis van reanimatie en reanimatievaardigheden. De NRR heeft in 2020 haar certificaten zonder voorwaarden met 1 jaar verlengd. Als andere partijen deze verlenging koppelen aan tenminste het volgen van de E-learning is daar zeker wat voor te zeggen. Maar dit zou een tijdelijke maatregel moeten zijn en zeker niet de standaard moeten worden. Het in de praktijk oefenen van vaardigheden blijft een essentieel onderdeel.