Het klopt dat beademen tijdens de training nog steeds verplicht is om gecertificeerd te worden. Zolang dat volgens het protocol gebeurd neemt dat niet direct een verhoogd risico met zich mee voor besmetting. Het brancheprotocol geeft aan dat na elke cursist de longen van de pop vervangen worden. Dit beleid is afgesproken in nauw overleg met het RIVM. Bij de ene pop is het vervangen van longen goedkoper en eenvoudiger dan bij andere poppen. Daar kunnen wij als NRR helaas niet zoveel aan doen. Kijk vooral hoe collega opleiders en instructeurs hier mee omgaan om van elkaar te leren. Leen eventueel tijdelijk poppen van een collega als je eigen poppen minder geschikt zijn voor het steeds vervangen van de longen.