Na een intensieve lobby heeft het kabinet het belang van de doorgang van EHBO-, BHV- en veiligheidstrainingen voor beroep en bedrijf onderkend. In de versoepelingen op de coronaregeling worden deze met ingang van 03-03-2021 expliciet genoemd.

Dat betekent dat de BHV branche haar werkzaamheden weer mag opstarten en oefencentra weer openen mogen voor alle bedrijven, instellingen en organisaties. Uiteraard altijd met inachtneming van de 1,5 meter afstand, coronamaatregelen en het brancheprotocol. Opleiders maken, daar waar mogelijk, gebruik van e-learning om de contactmomenten te beperken.

Opleiden en bijscholen van instructeurs vallen naar mening van de NRR niet onder de intentie van de versoepelingen en wordt vooralsnog afgeraden.

Wettekst:

https://www.nibhv.nl/wp-content/uploads/2021/02/wijzigingsregeling-23-februari-met-avondklok.pdf

Instructeurskwalificaties vervallen niet

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken maken het nog steeds onwenselijk om bijscholingen voor instructeurs te organiseren. Dit betekent niet direct dat instructeurs waarvan het certificaat verloopt in de problemen komen.

In 2020 is de geldigheid van alle instructeurscertificaten met 1 jaar verlengd. Dit betekent dat de eerste instructeurscertificaten zouden verlopen per 1 januari 2021. Echter de NRR hanteert op dit moment een speling van 6 maanden. Dat betekent dat instructeurskwalificaties waarvan de geldigheid is verstreken, nog 6 maanden ongewijzigd blijven. De kwalificaties van een instructeur met een certificaat dat op 1 maart 2021 is verlopen, blijven dus ongewijzigd tot 1 september 2021. De instructeur heeft ook tot die tijd de mogelijkheid om een bijscholing te volgen. De instructeurs waarvan het certificaat is verlopen op 1 januari 2021 hebben dus tot 1 juli 2021 om een bijscholing te volgen. Mochten de maatregelen zo lang duren dat voor die tijd geen bijscholing mogelijk is, zal de NRR dan zoeken naar een passende oplossing.