Het advies beperking hulpverlening bij reanimatie heeft een update ondergaan. Daarbij zijn een aantal aanvullingen gedaan om onduidelijkheden bij hulpverleners weg te nemen.

De NRR komt met de  adviezen voor tijdelijke aanpassingen van de reanimatierichtlijnen om het risico van besmetting met het coronavirus voor deze hulpverleners tot het minimum te beperken en tegelijkertijd de slachtoffers van een circulatiestilstand zo min mogelijk tekort doen.

Dit advies geldt voor een beperkte periode. In overleg met het RIVM en betrokken partijen zal de NRR bekend maken wanneer de adviezen worden aangepast of ingetrokken.

Algoritems