Geachte cursusleider,
Geachte cursusorganisator, cursist,

Wij zijn allemaal bezorgd over de verspreiding van het COVID-19 virus. En weten dat velen van ons vragen hebben over de impact die dit heeft op de ERC cursussen en activiteiten. 

Wij zijn ons bewust dat in veel gevallen de adviezen van de nationale zorgautoriteiten cursusorganisatoren heeft gedwongen om ERC cursussen uit te stellen of te annuleren en dat deze situatie zal uitbreiden naar alle landen.

Op dit moment word een cursusplek in rekening gebracht in de volgende situaties: 1) de dag na de cursus voor de deelnemers die geregistreerd staan, en 2) als de deelnemer uit de cursus verwijderd is en deze wel online lesmateriaal of een papieren lesboek heeft ontvangen.

Als u een cursus moet uitstellen of annuleren in verband met COVID-19, kunnen wij u verzekeren dat voor deze deelnemers cursusorganisatoren niet voor hetzelfde cursustype binnen 12 maanden zullen worden belast. Als de crisis langer duurt dan 12 maanden nadat de cursusplek is afgerekend, verzekeren wij u dat het kantoor de vervaldatum zal uitstellen

Wij zullen ook de hercertificeringsdatum van certificaten uitstellen voor 1 jaar als de geldigheidsdatum in 2020 vervalt. Wij zullen dit doen voor alle cursussen, en voor alle niveaus van instructeurs, potentieel instructeurs, educators en cursusleiders.

Uw gezondheid blijft onze prioriteit en wij adviseren u te allen tijde de aangegeven internationale en nationale voorzorgsmaatregelen te volgen, inclusief het beschikbaar stellen van middelen voor handhygiëne binnen de opleidingsfaciliteit voor alle activiteiten.

Wij zijn doorgaand in contact met de nationale zorgautoriteiten en zullen continu de mogelijke risico’s opnieuw beoordelen. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij u onmiddellijk daarvan op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet                             

Jerry Nolan, Voorzitter ERC ( Europese Reanimatie Raad)