De afgelopen dagen is veel commotie geweest over de tijdelijk aangepaste richtlijnen voor reanimatie die zijn opgesteld vanwege de Coronacrisis. Graag brengen wij naar aanleiding van de berichtgeving enkele belangrijke nuances aan.

Corona reanimatierichtlijn kost mogelijk levens, maar redt en spaart ook levens

Elk leven is er één en dat de beperkende maatregelen mogelijk levens zouden kosten is erg. Hoeveel levens het mogelijk kost is nu ingewikkeld vast te stellen en schattingen uit modellen variëren. In tegenstelling tot wat in de pers soms wordt geschreven, is niet precies bekend hoeveel levens meer gered hadden kunnen worden. Maar evenmin is bekend hoeveel levens zijn gespaard, doordat hulpverleners door de maatregelen geen Corona hebben gekregen.

Ondanks de beperkende richtlijn zijn er momenteel al burgerhulpverleners ziek geworden als gevolg van reanimatie van een met COVID-19 besmet slachtoffer met een circulatiestilstand. Enkelen daarvan zijn ernstig ziek en onder hen zijn ook verpleegkundigen die hun beroep nu niet kunnen uitoefenen, terwijl ze aan het bed hard nodig zijn. Een vreselijk moeilijke situatie waarin alle betrokken partijen continue op zoek zijn naar een balans.

De richtlijn is door de Nederlandse Reanimatie Raad samen met het RIVM, Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en HartslagNu zorgvuldig en met grote verantwoordelijkheid voor dit moeilijke vraagstuk opgesteld. Wij hechten aan versoepeling waar mogelijk, zodat zoveel mogelijk levens gered kunnen worden, maar ook aan een zorgvuldige, deskundige afweging. Op 4 juni zitten deskundigen van de genoemde organisaties opnieuw bij elkaar om de richtlijn opnieuw te evalueren en waar mogelijk bij te stellen.

Reanimatie met burgerhulpverlener