Home
 
 
   
  Nieuwsrubriek
 
 
   
 
  Partners
 
woensdag 1 oktober 2008
Richtlijn ‘Starten, Niet Starten en Stoppen van een reanimatie’
Woensdag 1 oktober 2008

Toelichting bij de richtlijn ‘Starten, Niet Starten en Stoppen van een reanimatie’

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een richtlijn vastgesteld voor het starten, niet starten en stoppen van een reanimatie. De NRR-richtlijn is bestemd voor 2 groepen hulpverleners. De eerste groep betreft de leekhulpverlener, dus de BLS-AED opgeleide vrijwilliger zonder medische opleiding, die buiten een zorginstelling getuige is van een acute hartstilstand, of wordt geconfronteerd met iemand die kort daarvoor een hartstilstand heeft gehad. De tweede groep betreft de ALS opgeleide professionele hulpverlener.

Het beleid van de NRR ten aanzien van het starten met reanimeren is niet veranderd. Bij vermoeden van een hartstilstand start de hulpverlener direct met basale reanimatie volgens de in 2006 door de NRR vastgestelde richtlijn en zoekt niet naar een niet-reanimeren verklaring, of niet-reanimerenpenning.

De richtlijn om niet te starten met reanimeren is op 1 punt aangepast. Nieuw is dat de leekhulpverlener niet start met reanimeren als direct een geldige niet-reanimerenwens van de patiënt zichtbaar is, of wordt getoond. De verklaring is een document met een niet-reanimerenwens voorzien van naam, handtekening en foto van de drager. De NRR respecteert de nieuwe niet-reanimerenpenning van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), die is voorzien van naam en handtekening en foto van de drager, als een geldige niet-reanimerenwens. Dat blijft zo tot het moment waarop in een rechtelijke uitspraak de penning niet gelijkgesteld wordt aan een rechtsgeldig document. De beschreven situatie kan zich voordoen als de begeleider van de patiënt die een acute hartstilstand overkomt diens niet-reanimerenwens kan laten zien, op diens NVVE penning kan wijzen, of als de penning al voor aanvang van de reanimatie is opgemerkt. De nieuwe uitzondering op de regel om direct met reanimeren te beginnen, wordt in het lesprogramma BLS/AED opgenomen.

De NRR is zich bewust van het feit dat geen enkele richtlijn, of aanbeveling voor eeuwig geldt. Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot wijzigingen in de NRR-richtlijn ‘starten, niet starten en stoppen van een reanimatie’. Voor de eerstkomende tijd geldt de nu uitgegeven richtlijn.

De NRR hoopt dat de richtlijn voorziet in duidelijkheid voor zowel de hulpverlener als de mogelijke patiënt en diens directe omgeving.

Het bestuur van de NRR is iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de richtlijn, zeer erkentelijk. De dank gaat uit naar de Wetenschappelijke Raad van de NRR en de door de raad geconsulteerde externe deskundigen.

W.F. van Marion
Voorzitter van de NRR

De volledig richtlijn ‘Starten, Niet Starten en Stoppen van een reanimatie’ kunt u hier downloaden

 
 
1 t/m 8 van 8
 
 
  Disclaimer