Nationaal Reanimatie Congres 2022

Programma

Verschillende sessies die gedurende de dag plaatsvinden zijn de basis van ons congres. Tijdens deze sessies worden presentaties en lezingen afgewisseld met gesprekken aan tafel met de experts live vanuit het NBC in Nieuwegein. U kunt vragen stellen via de chat, die live worden behandeld. De sessies zijn verdeeld over verschillende zalen die allen een eigen doelgroep aanspreken. Zo is er voor ieder wat wils. Thuis kunt u alles volgen via ons congresplatform.

Alle sessies zijn na het congres voor alle deelnemers terug te kijken. Dus u hoeft niks te missen.

Als u aanwezig bent in het NBC, neem dan tussendoor ook een kijkje op de beursvloer, waar verschillende standhouders te vinden zijn met producten en informatie.

9.45 uur Opening

Om 9.45 uur starten we de dag. Hans van Schuppen, voorzitter Medische Adviesraad NRR, zal het congres openen.
Tom van ‘t Hek, voorheen huisarts, tophockeyer en bondscoach van het dameshockeyelftal, zal een introductie geven over het onderwerp Human Factors en daarna is er de mogelijkheid vragen te stellen.

10.45 – 11.15 uur koffiepauze

11.15-12.15 uur Sessieronde 1

Zaal Event Hall – Human Factors – Doelgroep: alle bezoekers

Thema Sociale aspecten bij reanimatie
Sessievoorzitters Ruben Verlangen en Marije Hogeveen

Onderwerpen: teamwork, communicatie en leiderschap en volgerschap

Zaal 14 A B – Advanced Life Support – Doelgroep: artsen, verpleegkundigen en ALS instructeurs

Thema Toekomst van ALS reanimatiezorg
Sessievoorzitter Thijs Delnoij

eCPR, gericht op de BLS-hulpverlener tijdens een OHCA
Dinis Reis Miranda, Intensivist ErasmusMC en HEMS physician LifeLiner 2 Traumacentrum Zuidwest-Nederland

ECPR: het aansluiten van een mini hartlong machine tijdens refractair arrest. Aangezien tijd tot aankomst in ziekenhuis vaak aanzienlijk is, wordt er nu reeds prehospitaal gestart met deze procedure. Wat betekent dit voor de prehospitale hulpverlening? In deze sessie wordt de wie/wat/waar en waarom vraag beantwoord voor Prehospitaal ECPR.

eCPR, ook inzetbaar bij kinderen?
Robert Jan Houmes, anesthesioloog/kinderintensivist, Erasmus MC Rotterdam

Het gebruik van ECMO rondom een circulatoir arrest bij kinderen. Hierbij worden de mogelijkheden (huidige) onmogelijkheden besproken. Ook zal er nader ingegaan worden op de uitkomst van deze behandeling.

Neuroprotective CPR bundle of care / heads-up CPR
Patrick Schober, Medische adviesraad NRR, Anesthesioloog-MMT arts, Amsterdam UMC

Tijdens een reanimatie veroorzaken thoraxcompressies een verhoging van de intracraniële druk. Het gevolg is een lage cerebrale perfusiedruk. ‘Heads-up’ CPR is een veelbelovend nieuw concept om de cerebrale perfusie, en daarmee uitkomsten van patiënten na een reanimatie, te verbeteren.

Zaal 10-12 – Basic Life Support – Doelgroep: BLS instructeurs

Thema Basic Life Support, de feiten
Sessievoorzitter Olaf Meulstee

Burgerhulpverlening redt levens!
Remy Stieglis, promovendus ARREST onderzoek, Amsterdam UMC, locatie AMC

Nederland is het eerste land dat systematisch burgerhulpverleners is gaan alarmeren bij een reanimatiemelding buiten het ziekenhuis. Burgerhulpverleners kunnen rechtstreeks naar het slachtoffer worden gestuurd, maar ook via een AED in de buurt. Het ARREST-onderzoek heeft nu voor het eerst aangetoond dat het hebben van een alarmeringssysteem met burgerhulpverleners daadwerkelijk geassocieerd kan worden met een grotere kans op overleven.

Impact op slachtoffer, familie en hulpverlener
Karolijn Dulfer, wetenschappelijk onderzoeker, psycholoog, Intensive Care Kinderen, Kinderchirurgie, Erasmus MC Rotterdam

Reanimatie bij kinderen is een traumatische ervaring voor zowel het kind, de familie en de hulpverleners. Deze traumatische ervaring kan leiden tot posttraumatische stress, een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Wanneer posttraumatische stress klachten lang aanhouden kan dit het dagelijks leven sterk beïnvloeden en leiden tot een stoornis (PTSS). De ontwikkeling van PTSS en hoe hiermee om te gaan worden belicht vanuit het perspectief van het kind, de familie en de hulpverlener.

Lange termijn uitkomst na P-OHCA
Maayke Hunfeld, neuroloog-kinderneuroloog, Erasmus MC Rotterdam

Maayke Hunfeld is als neuroloog-kinderneuroloog werkzaam op de Intensive Care kinderen in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Zij houdt zich vooral bezig met acute kinderneurologie en de gevolgen van het kritisch ziek zijn op de hersenen van kinderen. In 2021 is zij gepromoveerd op de lange termijn uitkomsten van kinderen die een hartstilstand gehad hebben.

12.15 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.00 uur Afscheidsrede Ruud Koster

14.00-15.00 uur Sessieronde 2

Zaal Event Hall – Human Factors – Doelgroep: alle bezoekers

Thema Cognitieve aspecten bij reanimatie
Interactieve show met Timo de Raad en Marije Hogeveen

Onderwerpen: situatie-overzicht en besluitvorming

Zaal 14 A B – Advanced Life Support – Doelgroep: artsen, verpleegkundigen en ALS instructeurs

Thema Onderwijsaspecten van reanimatietrainingen
Sessievoorzitters Wiebe de Vries en Nigel Turner

Niet technische vaardigheden. Hoe leer je die nu aan?
Ruben Verlangen, voorzitter Educatieve Adviesraad NRR, ambulanceverpleegkundige RAVU en docent
Hans de Jong, MEd , biologiedocent en lid Educatieve Adviesraad NRR

Niet technische vaardigheden zijn als olie (of zand) in de machine. Het vraagt geen aparte aanpak om te leren, maar wel specifieke aandacht naar gedachten achter het handelen en integrale aanpak. Dus niet ‘even CRM’en’ maar van het begin mee nemen in de scholing.

Training en assessment in EPALS en NLS trainingen
Mathijs Binkhorst, kinderarts-neonatoloog, Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis Nijmegen

Naar aanleiding van mijn recent afgeronde promotieonderzoek wil ik in deze presentatie stilstaan bij verschillende onderwijs- en trainingsmethoden voor (kinder)reanimatie, waaronder ‘peer teaching’ en ‘technology-enhanced resuscitation education’, met een beschouwing van de wijze waarop we reanimatietraining in de komende jaren verder kunnen verbeteren. Tevens zal er aandacht besteed worden aan het valide en betrouwbaar beoordelen van kennis en vaardigheden in het kader van reanimaties bij kinderen.

Debriefing strategieën bij life-support cursussen
Jaime Smal, kinderarts-neonatoloog, UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis

Tijdens simulatie onderwijs binnen de acute hulpverlening worden technische en niet technische vaardigheden aangeleerd. Debriefing is een interactieve discussie tussen de trainee en “debriefer” waarbij reflectie plaatsvindt op de simulatie en deze vaardigheden besproken en geanalyseerd kunnen worden. Er bestaan verschillende debriefing formats met allen hun eigen karakteristieken. Timing van de debriefing en beoogde leerdoelen van de simulatie zijn belangrijk voor de keuze van het format.

Zaal 10-12 – Basic Life Support – Doelgroep: BLS instructeurs

Thema Psychologie en ethiek
Sessievoorzitter Michael Kuiper

Starten, niet starten en staken als ethisch vraagstuk
Gert van Dijk, medisch ethicus bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Het komt nog regelmatig voor dat mensen gereanimeerd worden terwijl ze dat liever niet hadden gewild. Soms ook wordt de vraag ‘wilt u gereanimeerd worden?’ gesteld op een moment dat er geen ruimte is om over die vraag na te denken. In deze sessie gaat ethicus Gert van Dijk in op de vraag waarom het tijdig vastleggen van de wensen over het levenseinde voor veel patiënten en zorgverleners nog niet vanzelfsprekend is’.  

Reanimatievraag in de acute setting
Stef Bouman, AIOS anesthesiologie Máxima MC, instructeur-trainer BLS bij de NRR en ALS instructeur

In deze sessie proberen we de gehele keten van overleving aan bod te laten komen. Centraal thema is: Reanimatievraag in de acute setting. Door op basis van casuïstiek met elkaar in gesprek te gaan, komen we erachter over welke situaties richtlijnen en waarvoor niet. Hoe ga je dan om met de situaties waarvoor geen richtlijnen of adviezen zijn? 

15.00 – 15.30 uur Pauze

15.30-16.30 uur Sessieronde 3

Zaal Event Hall – Human Factors – Doelgroep: alle bezoekers

Thema Persoonlijke aspecten bij reanimatie
Sessievoorzitters Heleen Lameijer, Ruben Verlangen en Vincent Peters

Onderwerpen: presteren onder druk en omgaan met vermoeidheid

Sprekers: Femke Dijkstra, Peter Renden, Erik Hein en Annemarie Landman

Zaal 14 A B – Advanced Life Support – Doelgroep: artsen, verpleegkundigen en ALS instructeurs

Thema Klinische aspecten Advanced Life Support van kinderen en volwassenen
Sessievoorzitter Corinne Buysse

OHPCA met nadruk op airwaymanagement
Xavier Moors, (kinder-)anesthesioloog, heli-MMT-arts (Mobiel Medisch Team) Erasmus MC

Hoe groot is het belang van beademen tijdens een kinderreanimatie buiten het ziekenhuis en hoe kan je dit het beste doen? Wordt het makkelijker met hulpmiddelen? Wanneer zet je advanced airwaymanagement in en wat zeggen de cijfers over kinderreanimaties buiten het ziekenhuis? 

Luchtwegmanagement bij opvang bij de geboorte
Jos Bruinenberg, kinderarts-neonatoloog, St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg

In de begeleiding van de transitie van pasgeborenen van het intra-uteriene naar het extra-uteriene leven, speelt oxygenatie van de longen van de pasgeborene de belangrijkste rol. Meestal komt het ademhalingsproces spontaan op gang. Een klein gedeelte van de pasgeborenen heeft meer ondersteuning nodig met behulp van specifieke technieken. In deze lezing worden deze technieken benoemd, waarbij er speciale aandacht zal zijn voor de rol van het larynxmasker in het airwaymanagement van de pasgeborene.

Special circumstances (hyperthermie / reanimatie zwangere)
Jop van den Berg, anesthesioloog UMCG, lid van de Medische Adviesraad NRR namens het Nederlandse Rode Kruis
Tessa Biesheuvel, chirurg,medisch hoofd SEH Amsterdam UMC locatie VUmc en AMC, MMT arts lifeliner

Het expliciet noemen van ‘special circumstances’, oftewel bijzondere omstandigheden, is nieuw in de NRR Richtlijnen van 2021. De raad heeft ervoor gekozen om een aantal relevante omstandigheden in nader detail uit te werken, omdat hier een aantal acties nodig zijn die aansluiten op het ‘reguliere’ ALS-algorithme. Tijdens het NRR Congres 2022 zal worden gesproken over de reanimatie van de zwangere en inspanningsgebonden hyperthermie.

De reanimatie van een zwangere komt gelukkig zelden voor. In deze doorgaans hectische situaties moeten snel keuzes worden gemaakt. Deze complexe keuzes omvatten besluiten op zowel het gebied van moeder als kind. Bovendien kent de zwangere reanimatiepatient een aantal differentiaal diagnostische overwegingen die uniek zijn ten opzichte van alle andere patiënten.

Zaal 10-12 – Basic Life Support – Doelgroep: BLS instructeurs

Thema Innovaties in BLS
Sessievoorzitter Hans van Schuppen

On the road to a smart defibrillator
Jos Thannhauser, technisch geneeskundige, postdoctoraal onderzoeker, Radboudmc, Nijmegen

De afgelopen jaren heeft de defibrillator zich ontwikkeld van een “simpel” schokapparaat tot een bron die informatie geeft over diverse patiëntspecifieke parameters die van belang zijn tijdens een reanimatie. Geautomatiseerde analyse van het ECG tijdens ventrikelfibrilleren (VF) is zo’n nieuwe bron van informatie. Met behulp van een ‘slimme’ defibrillator is real-time analyse van het VF-signaal mogelijk, wat mogelijkheden biedt tot patiëntspecifieke behandelmethoden, zoals een betere timing van defibrillatie en detectie van de onderliggende oorzaak van VF.

Beating Cardiac Arrest met smartwatches
Rik Vullings, Associate Professor, Technische Universiteit Eindhoven

In 2021 heeft de Nederlandse Hartstichting een programma opgesteld met als doel om het aantal slachtoffers bij een hartstilstand zonder getuigen te verminderen. Beating Cardiac Arrest is één van de gehonoreerde voorstellen binnen dit programma. In deze lezing zal de hoofdaanvrager de plannen van het consortium uiteenzetten om binnen 3 jaar een prototype oplossing te ontwikkelen met als doel deze vervolgens na 2 jaar gereed voor de markt te hebben. Uitdagingen ten aanzien van technologie en kliniek, maar ook de psychologie en ethiek zullen hierbij aan bod komen.

Hartritme analyse tijdens borstcompressies
Corina de Graaf, ANIOS en voormalig onderzoeker ARREST

Er komen steeds meer AED’s op de markt waarbij de hulpverlener door kan gaan met borstcompressies op het moment dat een AED aan ritme analyse doet. Wat zijn de ervaringen met deze technologie tot nu toe. Binnen ARREST is daar onderzoek naar gedaan.

16.30 uur Afsluiting met muziek