Kies afbeelding..

Basiscursussen voor zorgprofessionals

Deze basiscursussen zijn voor zorgprofessionals (artsen en verpleegkundigen) die vanuit hun beroepsuitoefening (specialistische) reanimatietechnieken moeten kunnen toepassen.

ILS hulpverlener

ILS staat voor Immediate Life Support. De cursus is bedoeld voor artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening ( specialistische) reanimatietechnieken moeten kunnen toepassen. De ILS is een praktische eendaagse cursus en is gericht op het starten van een reanimatie bij een vitaal bedreigde patiënt. Aan bod komen onder andere erkenning van de ernstig zieke patiënt, de preventie van een cardiorespiratoir arrest, informatieoverdracht aan het reanimatieteam en het Advanced Life Support Algoritme (protocol).

ALS hulpverlener

ALS staat voor Advanced Life Support. De cursus is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen en gericht op het aanleren van specialistische reanimatie in teamverband. Aan bod komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie. Tijdens de tweedaagse gestandaardiseerde, cursus is ruim voldoende tijd om de verschillende scenario’s onder toezicht van een instructeur te oefenen.

EPALS hulpverlener

De EPALS (European Peadiatric Advanced Life Support) cursus is ontwikkeld voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de behandeling en zo nodig reanimatie van ernstig zieke neonaten, zuigelingen en kinderen.

De cursus behandelt de noodzakelijke kennis en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen in het geval van een levensbedreigende situatie. Tijdens de tweedaagse gestandaardiseerde cursus is ruim voldoende tijd om de benodigde vaardigheden te oefenen en toe te passen in verschillende scenario’s onder toezicht van een instructeur.