Kies afbeelding..

NRR jaarbijdrage Instructeurs

Gecertificeerde instructeurs betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van hun kwalificaties.

NRR jaarbijdrage Instructeurs 2023

(P)BLS instructeur

Instructeur specialistische reanimatie

(P)BLS Instructeur-Trainer

€ 38

€ 58,50

€ 289

De jaarbijdrage voldoet u in CoSy.

Met de jaarlijkse bijdrage financieren wij de ontwikkeling van richtlijnen en onderwijsmaterialen, het toezicht op het door de Reanimatie Raad gecertificeerde onderwijs en de centrale landelijke registratie van NRR gecertificeerde instructeurs en cursisten. Tevens bewaken wij de kwaliteit van de NRR erkende opleidingsinstituten.

Wij leveren voor de jaarlijkse bijdrage een aantal ondersteunende diensten waaronder de beschikbaarheid van lesmaterialen voor de cursisten.

Het jaar waarin u kandidaat instructeur wordt, bent u vrijgesteld van de jaarlijkse NRR bijdrage voor instructeurs. Het eerstvolgende kalenderjaar dient u wel aan de NRR bijdrage voor instructeurs te voldoen

Aparte jaarbijdrage voor Cursusorganisator

Wilt u ook als organisator cursussen kunnen registreren en certificaten uitreiken aan uw cursisten, dan betaalt u hiervoor een aparte jaarbijdrage.

Meer weten? Ga naar het onderdeel Cursusorganisator worden.