Kies afbeelding..

Basis Instructeur Cursus (BIC) basale reanimatie

Iedereen kan in principe een NRR erkende Basis Instructeur Cursus (BIC) basale reanimatie voor volwassenen (BLS) en voor kinderen (PBLS) volgen. Maar dat betekent niet dat iedereen uiteindelijk ook geschikt blijkt als reanimatie instructeur. Wij verwachten dat de cursist aan het begin van de cursus over uitstekende reanimatievaardigheden beschikt. Na de cursus moet de cursist over de nodige educatieve vaardigheden beschikken om zelfstandig reanimatie cursussen te verzorgen.

Instroomeisen voor Basis Instructeur Cursus (BIC) basale reanimatie

(P)BLS hulpverlener certificaat

Alle cursisten die aan de cursus beginnen moeten over een NRR hulpverlener certificaat beschikken. Een hulpverlener is iemand die een cursus basale reanimatie (P)BLS met succes heeft afgerond. Voor cursisten die BLS instructeur willen worden is dat een BLS hulpverlener certificaat. Voor cursisten die PBLS instructeur willen worden, een PBLS hulpverlener certificaat. Wil je beide instructeurs kwalificaties behalen, dan moet je over beide (BLS en PBLS) hulpverlener certificaten beschikken.

Verder moet een instructeur beschikken over uitstekende reanimatievaardigheden. Het geven van een perfecte demonstratie is een belangrijk onderdeel van de reanimatie cursussen.

Andere instroomeisen zijn vervallen

Vanaf begin november 2022 heeft het bestuur van de NRR besloten dat de andere instroomeisen om een Basis Instructeur Cursus (BIC) basale reanimatie te mogen volgen zijn vervallen.

De NRR is van mening dat de instructeurs (P)BLS met name goede onderwijsvaardigheden moeten hebben. Om het leren reanimeren effectief over te brengen op de cursisten. De aandacht ligt dus op het onderwijs, waarbij een medische achtergrond minder van belang is.

Welke instroomeisen zijn vervallen?

Vaardigheden Basis Instructeur Cursus (BIC) basale reanimatie

De instructeur beheerst na het afronden van de Basis Instructeur Cursus (BIC) basale reanimatie de volgende vaardigheden:

  • Kan een BLS en/of PBLS demonstratie geven, inclusief het gebruik van een AED (volgens de actuele richtlijnen NRR).
  • Kan actuele presentaties geven van de basiscursus basale reanimatie (BLS en/of PBLS) en de opfris- en vervolgcursus (BLS en/of PBLS).
  • Kan een lesplan voor een opfris- en vervolgcursus opstellen.
  • Kan cursisten begeleiden tijdens het uitvoeren van scenario’s (uit het scenarioboek), volgens de principes van voorbereiding, uitvoering en afsluiting.
  • Coachingsvaardigheden voor formatief handelen, gebruik makend van de 4 stappen instructietechniek, mastery learning en effectieve feedback geven (volgens de methodes directe feedback, Pendleton en Learning Conversation).
  • Kan reflecteren op het eigen handelen als (kandidaat) instructeur.

Beoordeling

Deelname aan de cursus betekent niet dat elke cursist na de cursus over de vereiste vaardigheden beschikt. De instructeur trainer beoordeelt gedurende de cursus continue hoe de cursisten zich ontwikkelen en stuurt waar nodig bij.

Het kan voorkomen dat een instructeur trainer aan het einde van de cursus tot de conclusie komt dat een cursist nog niet over de vereiste vaardigheden beschikt. Een cursist is dan gezakt voor de cursus. In samenspraak met de instructeur trainer kan gekeken worden wat de beste vervolgstap is. Opnieuw een cursus volgen of eventueel bepaalde onderdelen herkansen.

Lees meer over