Home
 
 
   
  Nieuwsrubriek
 
 
   
 
  Partners
 
 
Waarom wordt bij een kind dat het bewustzijn verliest als gevolg van een verslikking begonnen met 5 beademingen waar bij een volwassenen wordt begonnen met 30 compressies?
Antwoord :eenduidigheid in uitvoering
Voor het optimaal herinneren van de vaardigheden, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk eenduidigheid zit in de uitvoering. Bij volwassenen wordt daarom aangesloten op de wijze waarop ook basale reanimatie wordt uitgevoerd bij een slachtoffer met circulatiestoornissen. Bij kinderen is bij verslikking zuurstof belangrijker, en wordt gestart met vijf beademingen om daarna aan te sluiten op de basale reanimatie bij circulatiestoornissen.
Voor cursisten die een PBLS opleiding hebben gevolgd is dit zelfs volledig conform de door hun geleerde basale reanimatie bij circulatiestoornissen.
 
   
     
 
  Disclaimer