Home
 
 
   
  Nieuwsrubriek
 
 
   
 
  Partners
 
 
Mag ik als niet-zorgprofessional (leek) stoppen met reanimeren als ik tijdens een reanimatie een niet reanimeren verklaring vind?
Antwoord :bijzondere situatie
Een bijzondere situatie doet zich voor als een niet-reanimeren verklaring of penning wordt getoond of een niet-reanimerenpenning zichtbaar wordt gedurende de periode dat leekhulpverleners de reanimatie al uitvoeren, b.v. tijdens het aansluiten van een Automatische Externe Defibrillator. Er is onder deze omstandigheid geen verplichting de reanimatiepoging te stoppen omdat deze plicht uitsluitend geldt voor professionele hulpverleners (zie Hoofdstuk II.3) op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Het staat de leek vrij de reanimatie voort te zetten dan wel te staken. 
   
     
 
  Disclaimer