Kies afbeelding..

Accreditatiepunten

Ontvang ik accreditatiepunten bij het volgen van de cursus?

Veel organisaties kennen accreditatiepunten toe voor het volgen van één of meer van de NRR gecertificeerde cursussen. De NRR doet dit zelf niet. De cursusorganisator vraagt de accreditatie aan bij de organisatie die de accreditatie afgeeft. Geef indien van toepassing bij inschrijving uw BIG registratienummer door aan de cursusorganisator.

Accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis

Uitzondering hierop is het accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis voor instructeurs reanimatie die tevens instructeur Eerste Hulp bij Het Oranje Kruis zijn.

Instructeurs EH die een (na)scholing (P)BLS instructeur van de NRR hebben gevolgd, kunnen hun certificaten opsturen naar accreditatie@ehbo.nl, waarna Het Oranje Kruis de accreditatiepunten zal toekennen.  Het Oranje Kruis verstrekt deze punten alleen wanneer deze nog nodig zijn voor hercertificering van het diploma instructeur EH. Wanneer iemand al voldoende accreditatiepunten heeft, zullen deze uit doelmatigheidsoverwegingen niet meer worden toegekend.

De rayonleider tekent de competenties (vaardigheden) die bij het behalen van deze scholing horen af. Dit gebeurt wanneer de instructeur de certificaten toont aan de rayonleider.