Kies afbeelding..

Cursussen specialistische reanimatie

Deze cursussen zijn voor zorgprofessionals (artsen en verpleegkundigen) die vanuit hun beroep deze (specialistische) reanimatietechnieken toepassen.

ILS (Immediate Life Support)

De cursus is bedoeld voor artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die vanuit hun beroep deze (specialistische) reanimatietechnieken toepassen. De ILS is een praktische 1-daagse cursus en is gericht op het starten van een reanimatie bij een vitaal bedreigde patiënt. Aan bod komen onder andere erkenning van een ernstig zieke patiënt, preventie van een cardiorespiratoir arrest, informatieoverdracht aan het reanimatieteam en het Advanced Life Support Algoritme (protocol).

ALS (Advanced Life Support)

De cursus is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen en is gericht op het aanleren van specialistische reanimatie in teamverband. Aan bod komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie. Tijdens de 2-daagse cursus is voldoende tijd om verschillende scenario’s onder toezicht van een instructeur te oefenen.

EPALS (European Peadiatric Advanced Life Support)

De cursus is ontwikkeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de behandeling van ernstig zieke neonaten, zuigelingen en kinderen.

De cursus behandelt de noodzakelijke kennis en vaardigheden om adequaat te handelen in het geval van een levensbedreigende situatie. Tijdens de 2-daagse cursus is voldoende tijd om de benodigde vaardigheden te oefenen en om verschillende scenario’s onder toezicht van een instructeur te oefenen.

Bekijk de cursuskalender