Home
 
 
   
  Nieuwsrubriek
 
 
   
 
  Partners
 
 

Erkenning als instituut    

Inleiding                                                                                            
In Nederland worden ieder jaar weer mensen opgeleid om te kunnen reanimeren. Deze opleiding kan worden verzorgd door een vereniging, opleidingsinstituut, instelling, etc..
                                                                                      
Erkenning verkrijgen                                               
Om voor erkenning in aanmerking te komen, dient het opleidingsinstituut te voldoen aan diverse criteria zoals deze zijn opgenomen in het cursusreglement van de desbetreffende opleiding. Afhankelijk van de opleidingen waarvoor erkenning wordt aangevraagd, wordt het opleidingsinstituut ook bezocht door een verpleegkundig consulent van de Nederlandse Reanimatie Raad welk het instituut beoordeelt op een aantal onderwerpen. Ter informatie vindt u hier een voorbeeld van het auditrapport. N.B. deze zal tijdens de audit worden ingevuld door de verpleegkundig consulent.

Reglement
De Nederlandse Reanimatie Raad heeft voor de erkenning van de opleidingsinstituten een reglement opgesteld welke u hier kunt downloaden.

Kosten                      
De kosten voor het aanvragen van erkenning bedragen € 479,- . Dit bedrag is voor het in behandeling nemen van de aanvraag en het bezoek van de verpleegkundig consulent. Dit bedrag dient ten alle tijden betaald te worden ook als uit de audit blijkt dat geen erkenning gegeven kan worden.

Aanvraag
Middels dit formulier kunt u een aanvraag voor erkenning indienen bij de Nederlandse Reanimatie Raad. Binnen enkele weken na ontvangst van de aanvraag neemt de consulent van de Nederlandse Reanimatie Raad contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 
   
     
 
  Disclaimer