Home
 
 
   
  Nieuwsrubriek
 
 
   
 
  Partners
 
 
Geschiedenis

De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland. Dit heeft geleid tot een consensus over de elementaire reanimatie welke in 1996 is gepubliceerd.

In 2000 zijn door de Europese Reanimatie Raad (ERC) de Europese Reanimatie Richtlijnen gepubliceerd. Na uitvoerig overleg heeft de NRR in 2002 de Richtlijnen Reanimatie in Nederland gepubliceerd. Deze Nederlandse richtlijnen zijn gebaseerd op de Europese Reanimatie Richtlijnen en aangepast aan de Nederlandse situatie. De richtlijnen van 2002 zijn de eerste Nederlandse richtlijnen waar gesproken wordt over de Automatische Externe Defibrillator (AED). De introductie van de AED was ook aanleiding een nieuwe opleidingsstructuur binnen de NRR te introduceren. Deze nieuwe structuur moet zorgen voor eenduidig en kwalitatief reanimatie onderwijs in Nederland.

Inmiddels is de stichting flink gegroeid. Er zijn 4500 gecertificeerde reanimatie-instructeurs en tientallen NRR gecertificeerde opleidingsinstituten. De stichting organiseert haar jaarlijks congres voor reanimatie instructeurs en professionals in de zorg en ontwikkelt in samenwerking met diverse partners opleidingsmateriaal.

 
 
   
     
 
  Disclaimer