Home
 
 
   
  Nieuwsrubriek
 
 
   
 
  Partners
 
 
Richtlijnen reanimatie 2015 in Nederland

Met genoegen presenteert de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de richtlijnen
2015 voor de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de CPR Guidelines 2015 van de European Resuscitation Council (ERC) en vervangen de eerdere richtlijnen uit 2010.

Met deze vernieuwde richtlijnen wil de NRR bijdragen aan een zo goed mogelijke
uitvoering van reanimatie in Nederland. Actuele, eenduidige en heldere richtlijnen zijn de basis voor goed onderwijs en goede reanimatie. 

De Wetenschappelijke Raad van de NRR is samengesteld uit vertegenwoordigers van bij reanimatie betrokken beroepsgroepen. Daarom verwacht de NRR dat allen die betrokken zijn bij reanimatie, binnen en buiten het ziekenhuis, deze richtlijnen
onderwijzen en implementeren.

De Nederlandse richtlijnen zijn nadrukkelijk niet slechts een vertaling van de ERC
richtlijnen. Ze zijn aangepast en waar nodig herschreven, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse situatie en bij reeds bestaande protocollen van de
verschillende wetenschappelijke verenigingen, en bij de al bestaande notities van de
NRR zoals de richtlijn ‘Starten, niet starten en stoppen van reanimatie’ en de richtlijn
overname AED-ALS (‘Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de
specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen’). We spreken dan ook over auteurs van de Nederlandse reanimatie richtlijnen en niet over vertalers.

De richtlijnen 2015 bevatten veel kleine, maar geen ingrijpende veranderingen in
vergelijking met de richtlijnen uit 2010. We hopen dat deze veranderingen verbeteringenzullen blijken te zijn.

De ERC maakt de richtlijnen nadrukkelijk voor alle deelnemende Europese
landen, met voldoende bandbreedte voor nationale adaptatie. Waar de ERC op
sommige punten grote bandbreedte toestaat, heeft de NRR duidelijke keuzes gemaakt. De Nederlandse richtlijn beperkt zich hierbij tot de “kern” van de reanimatie: de feitelijke uitvoering van reanimatie bij volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Als in de Nederlandse richtlijnen niets wordt gezegd over een specifiek onderwerp, volgt de NRR in principe de ERC richtlijnen. Voor alle referenties en specifieke onderwerpen verwijst de NRR dan ook naar de Engelstalige publicaties van de ERC in Resuscitation. Deze publicaties zijn te downloaden op www.cprguidelines.eu

Daarnaast staan alle onderwerpen wetenschappelijk samengevat, geanalyseerd en gewogen op het internet: www.ilcor.org.
 
 
   
     
 
  Disclaimer