Home
 
 
   
  Nieuwsrubriek
 
 
   
 
  Partners
 
 
Wetenschappelijke RaadHet bestuur wordt geadviseerd door de Wetenschappelijk Raad. In de WR hebben deskundigen op het terrein van reanimatie zitting. Deze leden vertegenwoordigen over het algemeen een (beroeps)organisatie. De taak van de WR bestaat uit het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken waarvan geacht mag worden dat zij deskundig is. De volgende (beroeps)organisaties zijn op dit moment in de Wetenschappelijk Raad vertegenwoordigd.

De Nederlandse Hartstichting ( vacant )
Het Oranje Kruis (D.J. Versluis , internist-intensivist )
VVAA, Nederlandse vereniging voor artsen ( Dr. R.A. Waalewijn, cardioloog )
Het Nederlandse Rode Kruis (J. van den Berg, AIOS Anesthesiologie )
Nederlandse Vereniging van Intensive Care ( Mw, dr. C.W.E. Hoedemaekers, internist-intensivist )
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ( Dr. M.A. Brouwer cardioloog )
Ambulancezorg Nederland (A. Veen, Anesthesist )
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde ( Mw. dr. C.M.P. Buysse, kinderarts-intensivist )
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (Dr. P. Schober, anesthesioloog )
V&VN Ambulancezorg ( R. Verlangen, ambulanceverpleegkundige )
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde ( Dr. J. Dudink, kinderarts-neonatoloog )
Stichting Spoedeisende Hulp aan Kinderen ( Dr. N.McB. Turner, kinderanesthesioloog en onderwijskundige ) 
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen ( Drs. T. Eikendal, SEH-arts )


Naast de bovengenoemde organisaties zijn binnen de Wetenschappelijk Raad enkele onafhankelijk leden benoemd.

Dr. M.A. Kuiper, voorzitter
Dr. W. de Vries, onderwijskundige
Dr. R.W. Koster, cardioloog


De Ambtelijk Secretaris woont de vergaderingen van de WR bij, maar heeft geen zitting in de WR.

M.W.M. Maas, MSc., ambtelijk secretaris

 
 
   
     
 
  Disclaimer