Kies afbeelding..

World First Aid Day

Iedere tweede zaterdag van september is het ‘Wereld Eerste Hulp Dag’

World First Aid Day

Deze dag is in 2000 door de internationale Federatie van het Rode Kruis- en Rode halve maanverenigingen in het leven geroepen en wordt sindsdien jaarlijks gehouden.

‘Wereld Eerste Hulp Dag’ vindt in 2020 plaats op zaterdag 12 september

Wereld Eerste Hulp Dag’ heeft tot doel bewustzijn te vergroten over hoe eerste hulp letsel kan voorkomen en levens kan redden in het dagelijkse leven en in crisissituaties, en om de toegankelijkheid van de eerste hulp te bevorderen. Evenementen en activiteiten die op deze dag worden gehouden, richten zich vooral op het geven van voorlichting hoe eerste hulp te verlenen.

Ook in Nederland wordt er aandacht besteed aan deze dag. Zo zijn er diverse verenigingen die voorlichtingen geven of EHBO-cursussen organiseren. Het motto is dat ‘iedereen eerste hulp kan leren’ (en dat eigenlijk ook zou moeten doen). Want niet alleen kunnen we het leren, we kunnen het ook allemaal plotseling eens nodig hebben.

Elk jaar wordt een nieuw wereldwijd thema gekozen en deelnemers worden aangemoedigd om evenementen te organiseren volgens het thema van het huidige jaar.

Deze dag wordt ook wel ‘Wereld EHBO Dag’ genoemd.